Orele de deservire a clienților sunt:
Luni - Vineri: 09:00 - 18:00 (chat online); Luni - Duminică 09:00 - 19:00 (apel telefonic);
ro
ro
ru
Suport clienți
Orele de deservire a clienților sunt: Luni - Vineri: 09:00 - 18:00 (chat online); Luni - Duminică 09:00 - 19:00 (apel telefonic);

Politica de Confidențialitate

Reieșind din faptul că ne pasă de confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, această Politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politică”) stabilește ce informații colectăm, pentru ce scopuri și care sunt drepturile dvs.

 

Operatorul de date este OCN „Sebo Credit” SRL, mun. Chișinău, str. Albișoara 42, et.4, Administrator – Cherdivara Sergiu și Mārtiņš Ozoliņš, ca parte a Eleving Group, căreia i-au fost furnizate datele dvs. cu caracter personal.

 

1. Definiții

 

Prelucrare – orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Client – o persoană care folosește, a folosit sau și-a exprimat intenția de a folosi oricare dintre Serviciile prestate de noi, precum și Serviciile pe care noi le oferim în calitatea de reprezentant al altui prestator de servicii.

Eleving Group este Eleving Finance SA, înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg sub numărul B 174457, precum și companii afiliate și sucursalele Eleving Finance SA, inclusiv, dar fără a se limita la, AS Eleving Consumer Finance.

Servicii – orice servicii prestate de OCN „Sebo Credit” SRL (inclusiv, Contract de credit,și Contract de aderare la programul “SeboClub”), precum și serviciile pe care OCN „Sebo Credit” SRL le oferă în calitatea de reprezentant al altui prestator de servicii (Contract de asigurare individuală de accidente).

Contract de credit - contract prin care un creditor acordă sau se angajează să acorde unui consumator un credit sub forma de amânare la plată, împrumut sau alte facilități similare, cu excepția contractului pentru prestarea de servicii în mod continuu sau pentru furnizarea de bunuri de același fel, atunci când consumatorul plătește pentru acestea în rate, pe toată durata furnizării lor.

Contract de aderare la programul „SeboClub” - contract,  prin  care  Clientul  devine  membru  al  programului  “SeboClub”,  în  legătură  cu  care  OCN „Sebo Credit” SRL va  pune  la  dispoziția Clientului anumite servicii și oferte, iar Clientul se obligă să plătească plata convenită.

Contract de asigurare individuală de accidente – contract, prin care o parte (contractantul asigurării) achită prima de asigurare, iar prestatorul de servicii plătește (asiguratorul), la producerea cazului asigurat (reducerea temporară sau permanentă a veniturilor și/sau cheltuielile suplimentare legate de limitarea modului obișnuit de viață, pierderea capacității de muncă sau deces, ca consecință a unui accident), indemnizația de asigurare.

Datele cu caracter personal sunt orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Legile privind protecția datelor cu caracter personal - Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și alte acte juridice aplicabile în domeniul de protecție a datelor.

 

2. Când se aplică prezenta Politică?

 

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică în următoarele cazuri:

 • Utilizați sau v-ați exprimat intenția de a utiliza oricare dintre Serviciile noastre;
 • Reprezentați un Client (de exemplu, în calitate de fidejusor, plătitor, reprezentant etc.) sau ați fost indicat ca persoană de contact a Clientului;
 • Ați folosit Serviciile noastre în trecut și suntem obligați să păstrăm informația despre dvs.;
 • Contactați sau vizitați oricare dintre oficiile secundare/oficiul central;
 • Accesați pagina noastră web;
 • În orice alt mod, când ne furnizați datele cu caracter personal pentru oricare dintre scopurile de prelucrare a datelor stabilite în prezenta Politică.

 

3. Care sunt scopurile și temeiurile legale de prelucrare a datelor cu caracter personal?

 

Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în diverse scopuri și în baza diferitor temeiuri legale. Vă atenționăm să rețineți că este posibil să prelucrăm anumite tipuri de date cu caracter personal în mai multe scopuri, concomitent. Este posibil să primim datele cu caracter personal atât de la dvs, cât și din alte surse externe, cum ar fi registre publice și private, terțe persoane.

 

 

 • Procesarea cererii dvs. și încheierea unui Contract de credit

 

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă furniza serviciul nostru de creditare nebancară, pentru a efectua diverse activități și evaluări precontractuale, pentru a încheia și executa contractul. În acest scop, vom prelucra informații care ne permit să vă identificăm, să verificăm informațiile pe care le furnizați și să vă oferim serviciul solicitat. De asemenea, putem prelucra datele persoanelor asociate cu dvs., cum ar fi, persoana de contact, fidejusorul, plătitorul sau reprezentantul. Dacă ne furnizați astfel de date, vi se cere să notificați această persoană despre faptul că ne-ați furnizat datele personale ale acesteia.

Dacă ați depus o cerere, care încă nu a fost finalizată, vom procesa informațiile furnizate și, dacă este necesar în mod rezonabil, vă vom contacta pentru a obține orice informații suplimentare, de care avem nevoie pentru a încheia un Contract de credit cu dvs.

 

Categoria de date cu caracter personal

 

Temeiul legal

-        Datele dvs. de identificare (de exemplu, nume, prenume, patronimic, IDNP, data nașterii, vârsta, alte date din actul de identitate);

-        Starea civilă;

-        Legitimație de serviciu, în cazul în care sunteți angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (după caz);

-        Legitimație de pensionar (după caz);

-        Poza dvs. din actul de identitate;

-        Date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/reședință);

-        Limbii și forma de comunicare;

-        Semnătura;

-        Numele, prenumele și date de contact ale persoanei de contact sau ale reprezentantului dvs. (plătitor, fidejusor, reprezentant);

-        Date ale persoanei expuse politic (nume, prenume, funcție), în cazul în care sunteți membru al familiei al persoanei expuse politic, persoane asociate persoanelor expuse politic (după caz).

 

Prelucrarea este necesară pentru executarea Contractului de credit sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului

 

 • Procesarea cererii dvs. și încheierea unui Contract de aderare la programul “SeboClub”

 

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul încheierii Contractului de aderare la programul „SeboClub”, care este disponibil pentru Clienții existenți și noi. În acest scop vom prelucra datele cu caracter personal pentru a vă identifica, pentru a încheia și executa contractul.

 

 

Categoria de date cu caracter personal

 

Temeiul legal

-        Datele dvs. de identificare (de exemplu, nume, prenume, IDNP, data nașterii, vârsta, alte date din actul de identitate);

-        Poza dvs. din actul de identitate;

-        Date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/reședință);

-        Limbii și forma de comunicare;

-        Datele contului dvs. bancar (după caz);

-        Semnătura.

Prelucrarea este necesară pentru executarea Contractului de aderare la programul „SeboClub” sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului

 

 • Procesarea Cererii de asigurare, încheierea Contractului de asigurare individuală de accidente și eliberarea Poliței de asigurare

 

În cazul solicitării serviciul de asigurare, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul semnării Cererii de asigurare, încheierii Contractului de asigurare individual de accidente cu asiguratorul și transmiterii informației colectate către asigurator. În acest scop vom prelucra datele cu caracter personal pentru a vă identifica și a reprezenta asiguratorul la încheierea Contractului de asigurare individuală de accidente. Totodată, vă aducem la cunoștință că, în cazul contractării unui serviciu de asigurare individual de accidente, OCN „Sebo Credit” SRL are calitatea de reprezentant împuternicit de către compania de asigurare să negocieze și să încheie Contracte de asigurare în numele său.

 

Categoria de date cu caracter personal

 

Temeiul legal

-        Datele dvs. de identificare (nume, prenume, IDNP, data și luna nașterii, alte date din actul de identitate);

-        Date de contact (adresa, număr de telefon, e-mail);

-        Funcție/ocupație;

-        Date bancare;

-        Semnătura..

Prelucrarea este necesară pentru încheierea Contractului de asigurare individuală de accidente sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului.

 

 

 • Evaluarea bonității, a istoriei de credit și a sursei de venit

 

Prezentul compartiment se aplică la încheierea Contractului de credit

Pentru a vă putea oferi serviciile noastre de credite nebancare, există mai multe evaluări pe care suntem obligați, legal, să le efectuăm, cum ar fi evaluări ale bonității dvs., istoriei de credit și a sursei de venit. Pentru a respecta aceste cerințe, vom prelucra diverse date, ceea ce ne va permite să vă evaluăm ca client, să vă stabilim bonitatea, sursele de venit, valoarea altor datorii, datorii precedente, precum și să respectăm cerințele de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

 

Categoria de date cu caracter personal

 

Temeiul legal

-        Datele dvs. de identificare (de exemplu, nume, prenume, IDNP, data nașterii, alte date din actul de identitate);

-        Date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/reședință);

-        Informații despre angajarea dvs., date financiare (de exemplu, informații despre datoriile dvs., veniturile și alte active etc.)

-        Informații despre originea veniturilor (de exemplu, informații despre angajator sau alte date care ne permit să vă verificăm veniturile și să prevenim spălarea banilor și finanțarea terorismului, să stabilim dacă sunteți o persoană expusă politic etc.),

-        Date privind îndeplinirea obligațiilor dvs. (de exemplu, informații despre obligațiile dvs. financiare anterioare și curente, neplată și alte obligații).

 

Prelucrarea este necesară pentru respectarea unor obligații legale a căror subiect suntem și în baza altor temeiuri legale (de exemplu, în cazul solicitării unor informații specifice din baza de date a autorităților publice, cum ar fi, Casa Națională de Asigurări Sociale).

 

 

 • Procesarea plăților

 

Prezentul compartiment se aplică la prestarea oricăror dintre Serviciile noastre

Pentru a respecta cerințele noastre legale, de exemplu, pentru evidență contabilă, în scopul combaterii spălării banilor, pentru procesarea plăților și evidența altor documente legate de efectuarea plăților, în scopul îndeplinirii obligațiilor dvs. financiare față de noi, prelucrăm datele cu caracter personal.

 

Categoria de date cu caracter personal

 

Temeiul legal

-        Datele dumneavoastră de identificare (de exemplu, nume, prenume, IDNP, data nașterii);

-        Informații de contact (număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/reședință);

-        Informații despre plățile pe care le-ați efectuat către noi și detaliile contului dvs. bancar.

Prelucrarea este necesară pentru respectarea unor obligații legale, a căror subiect suntem.

 

 

 • Activități de marketing

 

Prezentul compartiment se aplică la încheierea Contractului de credit și Contractului de aderare la programul „SeboClub”

Putem prelucra anumite date personale pentru a vă informa despre știrile noastre, activități promoționale și pentru a vă trimite oferte personalizate. În cazul ofertelor și publicității personalizate, este posibil să folosim crearea de profiluri (pentru mai multe detalii despre crearea de profiluri și luarea deciziilor automatizate, consultați Secțiunea 7). La fel, colectăm unele dintre aceste date folosind cookie-uri. Am putea prelucra poza dvs. în cazul în care sunteți câștigătorul unei campanii/concurs organizat periodic.

 

 

Categoria de date cu caracter personal

 

Temeiul legal

-        Datele dvs. de identificare (de exemplu, nume, prenume, data nașterii);

-        Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail);

-        Informații despre participarea la promoții sau alte campanii;

-        Informații primite din cookie-uri și tehnologii similare, care ne oferă date despre preferințele și interesele utilizatorilor;

-        Poza (după caz);

-        Alte informații, care pot fi necesare în acest scop de prelucrare a datelor.

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing.

 

 

 • Comunicarea cu dvs. și furnizarea de servicii pentru clienți

 

Prezentul compartiment se aplică la prestarea oricăror dintre Serviciile noastre

Pentru a comunica cu dvs., pentru a furniza servicii pentru clienți, consultații, pentru a rezolva orice probleme legate de serviciile prestate, este posibil să prelucrăm datele dvs. pe care le avem deja (cum ar fi numele dvs., date de contact și informațiile despre serviciul pe care îl utilizați) și datele pe care le furnizați în timpul comunicării cu noi.

 

Categoria de date cu caracter personal

 

Temeiul legal

-        Datele dvs. de identificare (de exemplu, nume, prenume, IDNP);

-        Informații de contact (număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/reședință);

-        Înregistrări vocale;

-        Alte informații, pe care ni le puteți furniza în timpul comunicării (de exemplu, date despre contractul dvs. cu noi, etc.).

Interesele noastre legitime de a vă oferi servicii de calitate și de a rezolva orice probleme conexe.

 

 

 • Apărarea intereselor noastre legale, inclusiv colectarea datoriilor

 

Prezentul compartiment se aplică la prestarea oricăror dintre Serviciile noastre

În anumite cazuri, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a ne apăra interesele legale, cum ar fi, pentru a preveni frauda sau tentativa de fraudă, pentru a recupera datoriile, pentru a dovedi existența consimțământul (după caz), pentru a rezolva orice litigii.

În acest scop, vă putem solicita să furnizați datele ale persoanei dvs. de contact suplimentare. Vom folosi astfel de informații în cazurile în care nu putem să vă contactam și trebuie să vă oferim informații legate de serviciul prestat și/sau contract. Dacă ne furnizați astfel de date, vi se cere să notificați persoana în cauză despre faptul că ne-ați furnizat datele personale ale acesteia.

 

 

Categoria de date cu caracter personal

 

Temeiul legal

-        Datele dvs. de identificare (de exemplu, nume, prenume, IDNP și alte informații de identificare);

-        Numele, prenumele și informațiile de contact ale persoanei dvs. de contact;

-        Informații despre serviciul pe care îl utilizați sau pe care l-ați utilizat;

-        Informații despre consimțământul pe care l-ați furnizat (după caz);

-        Altă informație, care poate fi necesară pentru aceste scopuri de prelucrare a datelor.

Interesele noastre legitime de a ne apăra interesele legale, de a preveni frauda sau tentativa de fraudă, de a urmări recuperarea datoriilor, de a dovedi existența consimțământului (după caz), de a soluționa orice litigii.

 

 

 • Analiza și îmbunătățirea Serviciilor noastre

 

Prezentul compartiment se aplică la prestarea oricăror dintre Serviciile noastre

Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a afla opinia dvs. despre serviciile noastre, a efectua o analiză a serviciilor, a le îmbunătăți și a evita apariția deficiențelor.

 

Categoria de date cu caracter personal

 

Temeiul legal

-        Datele dumneavoastră de identificare (de exemplu, nume, prenume, număr personal de identificare, data nașterii),

-        Informații de contact (număr de telefon, adresă de e-mail),

-        Informații despre preferințele și satisfacția dvs. față de serviciile utilizate.

-        Alte informații despre clienți existente deja în baza noastră de date.

Interesul nostru legitim de a analiza și îmbunătăți serviciile noastre.

 

 • Supravegherea tehnică și îmbunătățirea Serviciilor

 

Prezentul compartiment se aplică la prestarea oricăror dintre Serviciile noastre

Pentru a monitoriza utilizarea serviciilor noastre, precum și funcționarea sistemelor noastre informaționale, inclusiv baze de date, site-uri web și rețele, este posibil să procesăm diverse date tehnice obținute din cookie-uri, piste de audit și alte soluții tehnice.

 

Categoria de date cu caracter personal

 

Temeiul legal

-        adresa IP,

-        informații despre accesul la site-ul nostru web, informații despre interacțiunea cu site-ul web, introducerea datelor, modificarea lor și alte informații în acest scop.

Interesul nostru legitim de a asigura securitatea și siguranța serviciilor noastre, de a asigura continuitatea activităților noastre de afaceri și a mijloacelor tehnice.

 

 

 4. De unde colectăm datele dvs. cu caracter personal?

 

În funcție de scopul prelucrării datelor, este posibil să colectăm datele dvs. cu caracter personal din diverse surse:

 • de la dvs., atunci când solicitați sau manifestați interes pentru Serviciile noastre;
 • dacă sunteți indicat ca persoană de contact sau reprezentant al Clientului (plătitor, fidejusor sau reprezentant), primim datele de la Client sau de la dvs.;
 • de la terțe persoane cărora le solicităm informații pentru evaluarea bonității, a istoriei de credit și a originii veniturilor dvs., cum ar fi, birourile istoriilor de credit, autoritățile publice și prestatori de servicii terți care ne pot furniza informațiile necesare.
 • din alte surse disponibile public (de exemplu, în scopul prevenirii spălării banilor și finanțarea terorismului accesăm ORDINUL Nr. 14 din 28-03-2019 privind lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masa).

 

 5. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal?

Pentru a vă furniza Serviciile solicitate, partajăm unele dintre datele dvs. cu caracter personal cu prestatori de servicii terți (denumite în continuare – Prestatori de servicii) și cu alți destinatari, de exemplu:

 • alte companii din Grupul Eleving, de exemplu, atunci când ne oferă anumite servicii;
 • autoritățile/instituții publice, precum și organe de drept, executori judecătorești, serviciul fiscal, autoritățile de supraveghere și autoritățile de investigație financiară și terți, care țin diverse registre de credit, registre guvernamentale și registre comerciale;
 • instituții de credit, instituții financiare, prestatori de servicii de asigurări și intermediari financiari și alte terțe persoane implicate în furnizarea serviciilor și în încheierea și/sau executarea contractului;
 • prestatori de servicii care furnizează instrumente necesare în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și de detectare a fraudei, instrumente de identificare a clienților, servicii de colocare a serverelor, precum și servicii de date și securitate cibernetică, instrumente de livrare de e-mail și conținut, poștă, instrumente de marketing, contabilitate, juridice, audit, IT, analiză web, servicii de marketing online și alte servicii de care avem nevoie în mod rezonabil;
 • colectori de creanțe, instanțe de judecată, organe de soluționare extrajudiciară a litigiilor, lichidatori sau administratori de insolvabilitate, precum și creditori (inclusiv, creditori gajiști).

 

În anumite situații, avem obligația legală de a partaja informații cu privire la dvs. cu terțe persoane în cazurile expres prevăzute de lege (de exemplu, organizațiile de creditare nebancară sunt obligate să prezinte toate informațiile de care dispun, în privința tuturor debitorilor persoane juridice, întreprinzători individuali, precum și în privința debitorilor persoane fizice, cel puțin unui birou al istoriilor de credit), precum și pentru a proteja interesele noastre legale sau ale unei terțe persoane.

 

De asemenea, vom partaja informațiile despre dvs. către terțe persoane, în măsura permisă de lege, inclusiv:

 • unui cumpărător care achiziționează compania noastră;
 • unei terțe persoane, dacă vindem sau cumpărăm orice afacere, în cazurile în care putem dezvălui informațiile despre dvs. cumpărătorului al unei astfel de afaceri;
 • unei terțe persoane, dacă ne aflăm în procesul de reorganizare, insolvabilitate, lichidare sau, efectuăm o tranzacție comercială sau vindem unele sau toate activele noastre. În astfel de tranzacții, informațiile despre dvs. pot fi printre activele transferate.

 

În procesul de partajare a datele dvs. cu caracter personal către prestatori de servicii, respectăm cerințele Legii nr. 133 privind protecția datelor cu caracter personal, și anume:

 • Transferăm doar cantitatea minimă de date care este necesară pentru prestarea unui serviciu;
 • Colaborăm doar cu prestatorii de servicii care pot asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal;
 • Dacă prestatorul de servicii are calitatea de Persoană împuternicită de noi, aceasta poate prelucra datele dvs. în baza unui acord scris, numai în numele și pe seama companiei noastre, pe baza instrucțiunilor primite și nu le poate folosi în alte scopuri.

 

Dacă oricare dintre prestatorii de servicii se află în afara Republicii Moldova, vom partaja datele cu caracter personal în conformitate cu cerințele stabilite în Legea nr. 133 privind protecția datelor cu caracter personal, și alte acte juridice aplicabile în domeniul protecției datelor.

 

6. Supravegherea video

 

Efectuăm supravegherea video în oficiul central/sediile secundare in care ne desfășuram activitatea. Datele cu caracter personal obținute prin intermediul supravegherii video este prelucrată în baza intereselor noastre legitime pentru a preveni și detecta posibile acțiuni ilegale și pentru a ne proteja proprietatea. Supravegherea video este activă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Datele obținute în timpul supravegherii video sunt păstrate timp de 30 de zile. După această perioadă, datele sunt șterse, dacă nu este necesar, în mod rezonabil, să le păstrăm în alte scopuri, precum investigarea activităților ilegale, protecția drepturilor și intereselor noastre sau ale terților.

La alegerea amplasării camerelor de supraveghere video am ținut cont de următoarele aspecte:

 • Zona de supraveghere video – camerele înregistrează zonele necesare atingerii scopului supravegherii video. Supravegherea video se poate realiza doar în oficiul central/sediile secundare, în perimetrul căilor de acces și/sau în perimetrul spatiilor de acces public din cadrul Companiei, fără ca în raza de acoperire a acestora sa fie vizualizate alte spatii publice. Totodată, supravegherea video poate capta spațiile de numărare a banilor, precum și spațiile de păstrare și introducere a mijloacelor bănești (safeuri);
 • Calitatea supravegherii video – camerele sunt poziționate astfel încât imaginea surprinsă să poată fi folosită în scopul propus, persoanele văzute în video să fie identificabile și camerele să fie adecvate pentru zona de supraveghere;
 • Confidențialitatea subiectului de date cu caracter personal – camerele nu captează zonele, în care persoana poate conta pe intimitate (de exemplu, WC-uri, zone de odihnă etc.).

 

7. Când folosim crearea de profiluri și luarea automatizată a deciziilor?

 

Crearea de profiluri constituie evaluarea clienților în funcție de anumiți parametri, cum ar fi, situația economică, genul, comportamentul etc., pentru a clasifica clienții într-una dintre categoriile noastre predefinite.

 

Luarea automatizată a deciziilor reprezintă capacitatea de a lua decizii prin mijloace tehnice automatizate, folosind datele furnizate de client sau informațiile obținute în urma creării de profiluri.

 

Utilizăm crearea de profiluri și luăm decizii automatizate pentru a vă procesa cererea dvs. de credit, pentru a vă evalua bonitatea și riscurile posibile, pentru a evalua posibilitatea de a vă furniza serviciile noastre de credite nebancare, pentru a determina valoarea maximă a împrumutului, pentru a evalua și a preveni riscul de fraudă și pentru a ne îndeplini obligația legală de a ne conforma legislației în domeniu de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului.

 

Decizia de a refuza sau de a accepta cererea dvs. de credit este luată automatizat sau cu implicarea salariaților noștri. Revizuim în mod regulat algoritmii pentru a preveni erorile și inexactitățile de evaluare. Aveți dreptul de a cere anularea, în totalitate sau parțială, a oricărei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturilor și libertăților dvs., dacă este întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.

 

În plus, putem folosi crearea de profiluri și luarea automatizată a deciziilor pentru a vă oferi oferte de marketing și comerciale personalizate, inclusiv reduceri și condiții speciale, și pentru a efectua analize ale clienților.

 

Crearea de profiluri și luarea automatizată a deciziilor se bazează pe:

 • obligația noastră legală de a evalua bonitatea și de a ne conforma normelor legale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
 • executarea unui Contract de credit sau luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, inclusiv pentru a asigura un proces de contractare mai rapid și mai eficient;
 • consimțământul dvs. sau interesul nostru legitim de a preveni riscul de fraudă și de a vă oferi soluții, comunicări și oferte mai adecvate.

 

8. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

 

Vom prelucra datele dumneavoastră atâta timp cât:

 • există temeiuri legale pentru prelucrarea datelor și există un scop pentru prelucrarea datelor dvs., de exemplu, contractul de credit pe care l-ați încheiat este activ sau consimțământul dvs. pentru anumite scopuri de prelucrare de date este valabil. De asemenea, avem dreptul de a stoca datele dvs. cu caracter personal pe o perioadă mai lungă, în scopuri statistice, cu condiția ca datele cu caracter personal să rămână anonime pe toată durata prelucrării.
 • suntem obligați, conform legislației în vigoare, să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. De exemplu: după expirarea perioadei menționate mai sus suntem obligați să păstrăm datele în conformitate cu Ordinul nr. 57 din 27.07.2016 cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și a termenelor de păstrare a acestora pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicare Indicatorului și alte acte normative în vigoare.
 • este nevoie să ne apărăm drepturile și interesele legale, de exemplu, în cazul apariției unor litigii.

La expirarea temeiurilor sus menționate, vom distruge sau anonimiza datele dvs. cu caracter personal.

 

9. Drepturile dvs.

 

În calitate de subiect al datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi prevăzute de Legea nr.133 privind protecția datelor cu caracter personal:

 • să solicitați accesul la datele dvs.cu caracter personal, să solicitați detalii despre prelucrarea acestora, de exemplu, scopul prelucrării datelor colectate, identitatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator;
 • să solicitați rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal. Vă atenționăm că nu vom putea șterge datele pe care trebuie să le prelucrăm în conformitate cu legislația în vigoare sau care ar putea fi necesare pentru a ne apăra drepturile și interesele legale sau pentru a înainta o acțiune în instanța de judecată, în cazul în care drepturile noastre au fost încălcate;
 • să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În cazul unei astfel de opoziții, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, decât dacă putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi și interese legale;
 • solicitarea de a transfera datele dvs. unui alt operator, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze interesul nostru legitim de a ne proteja secretele comerciale sau orice alte informații confidențiale;
 • să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor pe baza consimțământului prealabil. Consimțământul poate fi revocat prin:
  • folosind opțiunea de dezabonare din mesajele noastre de e-mail;
  • trimițând un e-mail la adresa [email protected];
  • sunând la numărul (373 22) 896 897;
  • la fața locului, la sucursalele noastre.

 

Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. De asemenea, vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, pe care le prelucrăm în baza altor temeiuri legale.

 

Pentru exercitarea drepturilor sus menționate, ne puteți trimite o cerere la adresa noastră de e-mail [email protected] sau depunând-o în scris la orice sucursală. Vom procesa cererea în termen de 14 zile de la data înregistrării. În cazuri complexe termenul poate fi prelungit cu maximum 14 zile. Atunci când primim cererea pentru exercitarea drepturilor dvs, vă vom verifica identitatea, vom evalua cererea și vă vom oferi un răspuns în conformitate cu normele legale aplicabile.

 

Vă atenționăm:

 

În cazul în care considerați că drepturile dvs. ca și subiect de date cu caracter personal au fost lezate aveți dreptul să vă adresați către: Centrul Național pentru protecția datelor cu caracter personal, E-mail - [email protected], Telefon - (022) 820 801.

 

În cazul în care considerați că drepturile dvs. ca și consumător au fost lezate aveți dreptul să vă adresați către: Inspectoratul Supraveghere Produse Nealimentare și Protecția Consumatorilor, E-mail - [email protected], Telefon – (022) 515 151.

 

 

10. Link-uri către site-uri web ale terților

 

Site-ul nostru web poate conține link-uri către site-uri web terțe. Aceste site-uri web au propriile lor condiții de utilizare și politică de confidențialitate, pe care vă încurajăm să le citiți atunci când vizitați pagina web. Nu suntem responsabili pentru site-urile web ale terților și conținutul acestora.

 

11. Modificări ale acestei Politici

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică. În cazul oricăror modificări, vă vom anunța. Vă recomandăm să vizitați site-ul nostru în mod regulat pentru informații actualizate.

 

Această Politică de confidențialitate este în vigoare începând cu 17.07.2023