Suport clienți
Orele de deservire a clienților sunt: Luni - Vineri: 08:00 - 20:00; Sâmbătă - Duminică: 08:00 - 19:00.

Termeni și condiții de folosire a portalului

TERMENI ȘI CONDIȚII DE FOLOSIRE A PORTALULUI

 1.       Definiții

 

1.1.     Cu excepția cazurilor în care contextul indică contrariul, în prezenții termeni și condiții de folosire a Portalului, următoarele cuvinte și expresii, dacă sunt menționate cu litere majuscule, vor avea următorul înțeles:

 

Împrumutător

Organizația de Creditare Nebancară “SEBO CREDIT” SRL

Împrumutat

O persoană fizică care a încheiat Contractul cu Împrumutătorul.

Contract

Un contract de împrumut încheiat de Părți.

Termeni și Condiții

Prezenții termeni și condiții de folosire a Portalului Împrumutătorului, care determină procedura de comunicare reciprocă și schimb de informație între părți pe Portal și în baza Contractului.

Portal

Adresa web a Împrumutătorului (acum cu numele de domeniu www.sebo.md) unde prin intermediul Profilului, Împrumutătorul indentifică Împrumutatul, și unde Părțile se angajează să comunice reciproc și să schimbe informația în legătură cu Contractul.

Profil

Locul personal al Împrumutatului pe Portal, disponibil pe Portal după introducerea E-mailului și parolei Împrumutatului.

Parte sau Părți

Împrumutatul și/sau Împrumutărorul , identificați individual sau colectiv în prezenții Termeni și Condiții și în Contract.

 

1.2.     Cuvintele și expresiile menționete cu lite majuscule vor avea înțeles echivalent cu cuvintele și expresiile folosit în Contract, cu excepția cazului în care sunt definite altfel în Clauza 1.1 a prezenților Termeni și Condiții.

 2.       Crearea și Activarea Profilului

                    

2.1.     Împrumutatul poate crea propriul Profil prin accesarea Portalului după cum urmează:

2.1.1.      introducerea datelor Împrumutatului conform cerințelor expuse pe Portal;

2.1.2.      crearea unei parole a Profilului în scopul accesării propriului Profil;

2.1.3.      luarea la cunoștință de prezenții Termeni și Condiții, verificarea dacă aceștia sunt înțeleși și acceptați;

2.1.4.      confirmarea că pe parcursul activării Profilului și aprobării prezenților Termeni și Condiții, Împrumutatul are capacitate de exercițiu deplină și nu se află sub influența subtanțelor acoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante.

 

2.2.     Dacă Împrumutatul dorește să efectueze comunicarea reciprocă sau schimbul de informații cu Împrumutătorul prin intermediul Profilului de pe Portal, în cazul Împrumutatului menționat la clauza 2.1, Împrumutatul trebuie să se logheze pe Profilul propriu și să acționeze în conformitate cu procedura specificată în prezenta Secțiune a Termenilor și Condițiilor. 

 3.       Identificarea Împrumutatului și Condiții Prealabile pentru Comunicarea Reciprocă și Schimbul de Informații

 

3.1.     Împrumutătorul identifică Împrumutatul în scopul accesării și utilizării Profilului, în baza E-mail-ului Împrumutatului și parolei Profilului, pe care Împrumutatul le introduce în locurile specificate pe Portal.

 

3.2.     Împrumutatul are dreptul de a schimba adresa de e-mail și parola Împrumutatului pentru identificarea acestuia în conformitate cu procedurile specificate pe Portal sau la prezentarea personală la Oficiu.

 

3.3.     Pentru a realiza o identificare deplină și corespunzătoare a Împrumutatului, Împrumutătorul la propria discreție are dreptul unilateral de a solicita în orice moment de la Împrumutat documente adiționale sau informație ce atestă identitatea Împrumutatului, de a solicita de la Împrumutat efectuarea unor acțiuni adiționale care atestă identitatea Împrumutatului, inclusiv de a solicita de la Împrumutat prezența sa personală la Oficiu.

 

3.4.     Activitățile Împrumutatului care sunt realizate prin intermediul Profilului de pe Portal după introducerea adresei de e-mail și parolei de Profil a Împrumutatului, sunt considerate a fi semnătura sau consimțământul Împrumutatului. Toate cererile, aprobările, notificările, modificările la Contract, precum și orice alte documente aprobate sau prezentate de Împrumutat prin intermediul Profilului de pe Portal după introducerea adresei de e-mail și a parolei de Profil a Împrumutatului în mod corespunzător, se consideră obligatorii pentru Părți și echivalente cu documentele încheiate în scris.

 

3.5.     Parola Profilului constituie informație confidențială, pe care Părțile se angajează să o păstreze și să prevină posibilitatea unui terț de a lua cunoștință cu aceasta. Împrumutatul are obligația de a menține parola Profilului în siguranță, precum și să schimbe parola Profilului în mod regulat, dar nu mai rar decât în perioada specificată de către Împrumutător.

 

3.6.     Dacă parola Profilului a devenit cunoscută sau ar putea deveni cunoscută unei persoane terțe, Împrumutatul trebuie să notifice Împrumutătorul imediat despre acest fapt în formă scrisă sau prin telefon, iar Împrumutătorul în cel mai scurt timp posibil blochează accesul la Profil până când, la cererea Împrumutatului, i se acordă o nouă parolă a Profilului și Împrumutatul va solicita deblocarea Profilului propriu.

 

3.7.     Împrumutătorul are dreptul unilateral, nu și obligația, de a bloca Profilul în cazurile în care vor exista suspiciuni cu privire la accesul neautorizat la Profil, inclusiv, în cazul în care vor exista suspiciuni că parola Profilului a devenit cunoscută, sau ar putea deveni cunoscută unei persoane terțe, sau suspiciuni cu privire la realizarea unor activități ilegale, precum și în alte cazuri la discreția unilaterală a Împrumutătorului pentru a asigura securitatea, integritatea, confidențialitatea comunicărilor și a schimbului de informații între Împrumutător și Împrumutat sau pentru a preveni o posibilă prejudiciere a Împrumutătorului, sau a clienților Împrumutătorului.

                                                                                

3.8.     În scopul asigurării unei comunicări și schimb de informații deplin între Părți, Împrumutătorul la propria discreție, are dreptul unilateral de a solicita în orice moment de la Împrumutat documente adiționale sau informație ce confirmă comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți, de a solicita de la Împrumutat să ia măsuri adiționale pentru a verifica comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți, inclusiv de a solicita de la Împrumutat prezența sa personală la Oficiu.

 

3.9.     Împrumutătorul are dreptul de a înceta în mod unilateral comunicarea și schimbul de informații între Părți, în cazul în care:

3.9.1.  Împrumutatul nu respectă prevederile prezenților Termeni și Condiții;

3.9.2.  Comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți este confuză sau distorsionată din motivul interferenței cu comunicațiile electronice sau operațiuni defecte a comunicațiilor electronice;

3.9.3.  Comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți este confuză sau distorsionată din motivul internet browser-ului sau a limbii alese pentru tastatură care este utilizată de către Împrumutat pentru a accesa Portalul;

3.9.4.  Împrumutătorul este de părere că identificarea Împrumutatului nu a fost deplină sau corespunzătoare și Împrumutatul nu a efectuat acțiunile solicitate de către Împrumutător în cazul specificat în Clauza 3.3 a prezenților Termeni și Condiții;

3.9.5.  În cazurile prevăzute în Clauza 3.7;

3.9.6.  Împrumutătorul este de părere că comunicarea sau schimbul de informații nu au fost depline sau corespunzătoare și Împrumutatul nu a efectuat acțiunile solicitate de către Împrumutător în cazul specificat în Clauza 3.3 a prezenților Termeni și Condiții;

3.9.7.  Contractul a încetat.

 4.       Comunicarea Reciprocă și Schimbul de Informații între Părți

 

4.1.     După crearea Profilului de către Împrumutat și identificarea subsecventă a Împrumutatului, Împrumutatul are dreptul de a comunica reciproc și de a efectua schimb de informații cu Împrumutătorul prin intermediul Profilului de pe Portal.

 

4.2.     Prin intermediul Profilului de pe Portal, Împrumutatul poate socilita modificarea Contractului sau aprobarea modificărilor la Contract, precum și să prezinte Cereri pentru a lua un împrumut prin completarea unui formular de Cerere de pe Portal, prin realizarea consecutivă pe Profil a următoarelor acțiuni,

4.2.1.  la propria discreție de a iniția, în conformitate cu procedura prevăzută pe Portal, modificarea Contractului prin furnizarea informației specificate pe Portal;

4.2.2.  de a lua cunoștință cu oferta de modificare a Contractului furnizată pe Portal, care conține informația despre modificările planificate la Contract conform cererii Împrumutatului;

4.2.3.  de a verifica caracterul complet și acuratețea informației care se conține în oferta furnizată pe Portal pentru modificarea Contractului, de a se asigura că aceasta este înțeleasă de către Împrumutat și corespunde voinței Împrumutatului;

4.2.4.  de a confirma că pe parcusul modificării Contractului Împrumutatul are capacitate de exercițiu deplină și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante;

4.2.5.  de a confirma modificările furnizate ale Contractului, dacă Împrumutatul le acceptă și dorește să modifice Contractul.

 

4.3.     Modificările Contractului se consideră a fi încheiate și intrate în vigoare după realizarea tuturor acțiunilor specificate în Clauza 4.2 a prezenților Termeni și Condiții. În ceea ce privește faptul finalizării modificării Contractului, Împrumutătorul va pregăti aprobarea modificărilor la Contract, care este disponibilă pentru Împrumutat prin intermediul Profilului de pe Portal în conformitate cu cerințele specificate de Contract.

 

4.4.     Împrumutatul poate actualiza informația referitoare la Împrumutat prin intermediul Profilului de pe Portal prin realizarea consecutivă a următoarelor acțiuni pe Portal:

4.4.1.  La propria discreție, de a solicita actualizarea informației referitoare la Împrumutat, în conformitate cu procedura specificată pe Portal;

4.4.2.  A lua cunoștință cu oferta furnizată pe Portal pentru actualizarea informației referitoare la Împrumutat, care conține informația actualizată cu privire la Împrumutat în conformitate cu informația furnizată de către Împrumutat;

4.4.3.  de a verifica caracterul complet și acuratețea informației care se conține în oferta furnizată pe Portal și de a se asigura că aceasta este înțeleasă de către Împrumutat și corespunde voinței Împrumutatului;

4.4.4.  de a confirma că pe parcusul actualizării informației cu privire la Împrumutat, Împrumutatul are capacitate de exercițiu deplină și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante;

4.4.5.  de a confirma actualizarea informației referitoare la Împrumutat, dacă Împrumutatul dorește să le actualizeze.

 

4.5.     În scop de a realiza o actualizare deplină și corespunzătoare a informației referitoare la Împrumutat, Împrumutătorul la propria distrecție are dreptul unilateral de a solicita în orice moment de la Împrumutat documente adiționale sau informație ce confirmă schimbarea informației referitoare la Împrumutat, de a solicita de la Împrumutat să întreprindă acțiuni adiționale pentru a confirma schimbarea informației referitoare la Împrumutat, inclusiv de a solicita de la Împrumutat prezența sa personală la Oficiu.

 

4.6.     Prin intermediul Profilului de pe Portal, Împrumutatul poate actualiza informația referitoare la solvabilitatea Împrumutatului și să încarce pe Portal documente identificate de către Împrumutător cu privire la Împrumutat și insolvabilitatea acestuia. Împrumutatul este obligat să furnizeze informația și documentația completă și corectă referitoare la actualizările Împrumutatului.

 

4.7.     Pentru a realiza o evaluare deplină a solvabilității Împrumutatului, Împrumutătorul la propria discreție are dreptul unilateral de a solicita în orice moment de la Împrumutat documente adiționale sau informație ce confirmă solvabilitatea Împrumutatului, de a solicita de la Împrumutat să întreprindă activități adiționale ce confirmă solvabilitatea Împrumutatului, inter alia de a solicita de la Împrumutat prezența sa personală la Oficiu.

 

4.8.     Prin intermediul Profilului de pe Portal, Împrumutatul are dreptul de a efectua alte acțiuni specificate pe Portal, inclusiv, dar fără a se limita la recepționarea informației referitoare la Contract, plățile contractuale, aprobările modificărilor la Contract și luarea cunoștinței de informația referitoare la întreaga comunicare reciprocă și schimb de informații între Părți în scop Contractului.

 5.       Drepturi și Obligații ale Împrumutatului

 

5.1.     Împrumutatul se obligă:

5.1.1.  Să nu utilizeze Portalul pentru a realiza acțiuni ilegale, inclusiv fraude și spălare de bani;

5.1.2.  În timpul utilizării Portalului să furnizeze doar informații veridice;

5.1.3.  Să utilizeze Portalul doar dacă Împrumutatul are capacitate de exercițiu deplină și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante;

5.1.4.  Să utilizeze doar mijloace și echipamente sigure pentru comunicațiile electronice și transmiterea de date;

5.1.5.  În comunicațiile cu Împrumutătorul să acționeze în mod corespunzător sub rezerva normelor morale, general acceptate, ale societății.

 

5.2.     Prin aprobarea prezenților Termeni și Condiții, Împrumutatul confirmă că el poate lua decizii în mod independent cu privire la modificările la Contract, fiind conștient de forța obligatorie a modificărilor la Contract aprobate prin intermediul Profilului și obligația de a se conforma angajamentelor derivate din aprobarea modificărilor la Contract.

 

5.3.     Împrumutatul recunoaște și înțelege că persoanele terțe care au luat cunoștință de parola Profilului, pot să acceseze Profilul și să își asume angajamente în numele Împrumutatului. Dacă activitățile sunt realizate prin intermediul Profilului de pe Portal (inclusiv cererea pentru un împrumut adițional) utilizând E-mail-ul corect al Împrumutatului și parola Profilului, se va considera că activitățile în Profilul respectiv au fost realizate de către Împrumutat pe cont propriu prin asumarea angajamentelor față de Împrumutător. 

 6.       Răspundere

 

6.1.     Împrumutatul va fi atras la răspundere pentru orice prejudicii suportate în rezultatul utilizării Profilului de pe Portal inclusiv din cauza activităților neautorizate, dacă Împrumutatul a acționat în mod ilegal sau cu intenție (deliberat) sau din cauza unei neglijențe grave nu a respectat cerințele prevăzute în Clauzele 3.5 sau 3.6 a prezenților Termeni și Condiții.

 

6.2.     Împrumutatul își asumă răspunderea pentru orice prejudicii, angajamente sau alte activități întreprinse pe Profil până la momentul în care a fost notificat cu privire la cazurile prevăzute în Clauza 3.7 a prezenților Termeni și Condiții și în cazul în care Împrumutătorul a avut suficient timp pentru a bloca Profilul.

 

6.3.     Dacă, drept urmare a activităților ilegale ale Împrumutătorului pe Portal, au fost cauzate prejudicii Împrumutatului, Împrumutătorul va despăgubi prejudiciile directe suportate de către Împrumutat.

 

6.4.     Împrumutătorul va fi pe deplin eliberat de răspunderea față de Împrumutat pentru orice prejudicii pe care Împrumutatul le-a suportat sau ar putea să le suporte în rezultatul utilizării Portalului, inclusiv:

6.4.1.  În cazul în care Împrumutatul nu s-a conformat prevederilor contractuale sau prezenților Termeni și Condiții;

6.4.2.  Drept rezultat a activităților ilegale a unor persoane terțe până când Profilul va fi blocat în conformitate cu procedura stabilită în Clauza 3.7 a prezenților Termeni și Condiții;

6.4.3.  Din cauza unor erori de comunicare sau drept rezultat a distorsiunilor sau obstacolelor independente de Împrumutător;

6.4.4.  Dacă în conformitate cu Contractul sau Termenii și Condițiile, Profilul este blocat;

6.4.5.  Funcționalitatea Portalului este compromisă, suspendată sau încetată din orice motiv.

 

6.5.     În cazul în care Împrumutatul neagă că a autorizat (a dat acordul) pentru comuniarea reciprocă cu Împrumutătorul sau schimbul de informații, utilizarea e-mailului și a parolei Profilului Împrumutatului va fi considerată drept o probă suficientă a faptului că Împrumutatul și-a dat acordul pentru comunicarea reciprocă sau schimbul de informații, sau a acționat în mod fraudulos sau intenționat sau neglijent a încălcat oricare dintre obligațiile prevăzute în Clauza 3.5 sau 3.6 a prezenților Termeni și Condiții.

6.6.     Împrumutătorul nu va fi atras la răspundere pentru dezvăluirea informației sau datelor referitoare la Împrumutat către persoane terțe în cazul în care sistemul de informare a Împrumutătorului este pur și simplu o conductă și Împrumutătorul nu inițiază transmiterea; selectează destinatarul; realizează funcția în mod tehnic automat fără selectarea datelor; și nu modifică datele care fac obiectul transmiterii.

 

6.7.     Părțile nu vor fi atrase la răspundere pentru neexecutarea obligațiilor sale în cazul în care neexecutarea obligațiilor se datorează unor motive independente de voința Părților cauzate de circumstanțe de forță majoră. Părțile consideră ca fiind de forță majoră, circumstanțele care nu au putut fi prevăzute și influențate în prealabil, inclusiv perturbarea aprovizionării cu energie electrică, reglementări legale adoptate de către instituțiile din Republica Moldova, greve, război, cataclisme naturale sau alte motive pe care Părțile nu au putut să le prevină sau să le prezică. Partea poate face referire la circumstanțe de forță majoră doar și exclusiv în cazul în care a luat toate măsurile dependente de aceasta pentru a-și executa obligațiile sale prevăzute în prezenții Termeni și Condiții. După încetarea circumstanțelor de forță majoră Partea va continua imediat executarea obligațiilor sale.

 

6.8.     Dacă în timpul comunicării reciproce și schimbului de informații, părțile au folosit mijloacele de comunicare, Împrumutătorul nu este responsabil pentru nici un prejudiciu apărut din cauza interferenței utilizării poștei electronice, sau altor mijloace de comunicare, precum și echipamentului tehnic care asigură operabilitatea Portalului, proastei funcționări a Portalului sau a datelor electronice ale instituțiilor de credit și a sistemelor de plată (inclusiv online banking).  

 7.       Blocarea, Închiderea și Deblocarea Profilului

 

7.1.      Împrumutătorul are dreptul unilateral de a bloca sau a șterge Profilul fără notificare, dacă:

7.1.1.  Împrumutatul încalcă Contractul sau prezenții Termeni și Condiții, sau folosește în alt fel în mod ilicit Portalul;

7.1.2.  Împrumutatul a furnizat informație falsă sau înșelătoare, sau documentele falsificate Împrumutătorului;

7.1.3.  Împrumutatul nu este de acord cu modificările Împrumutătorului la prezenții Termeni și Condiții;

7.1.4.  Contractul este reziliat, anulat, declarat nul sau încetează.

 

7.2.     Dacă Împrumutătorul a blocat Profilul Împrumutatului, atunci după prezentarea notificării Împrumutatului la Oficiu, prin intermediul telefonului la Numărul de Telefon, Împrumutătorul are dreptul unilateral de a debloca Profilul, prin oferirea unei noi parole Profilului, care la discreția Împrumutătorului este comunicată pe E-mailul Împrumutatului, prin telefon la Numărul de Telefon sau este înmânat Împrumutatului în prezența sa la Oficiu.

 

7.3.     Împrumutatul activează Profilul blocat prin introducerea E-mailului și a parolei, în locul specificat pe Profil, pe care o înlocuiește, conform procedurii stabilite în Profil cu o nouă parolă a Profilului, la discreția Împrumutatului.

 

 8.       Diverse

 

8.1.     Prezenții Termeni și Condiții sunt parte integrantă a Contractului.

 

8.2.     Activarea Profilului nu este o premisă obligatorie pentru recepționarea sumei Împrumutului în conformitate cu Contractul și prezenții Termeni și Condiții.

 

8.3.     Împrumutătorul este în drept să modifice prezenții Termeni și Condiții în mod unilateral. Noua versiune a Termenilor și Condițiilor va fi publicată pe Portal, iar Împrumutatul o va aproba prin Portal, în cazul în care aceștia doresc utilizarea în continuare a Profilului.

 

8.4.     Părțile se obligă să nu dezvăluie persoanelor terțe nici o informație apărută în legătură cu prezentul Contract, cu excepția cazurilor specificate de legislația Republicii Moldova.

 

8.5.     În caz de contradicție dintre condițiile prezenților Termeni și Condiții și Contract, condițiile Contractului vor prevala. Toate chestuinile nedefinite de prezenții Termeni și Condiții vor fi soluționate în conformitate cu Contractul.

 

8.6.     Prezenții Termeni și Condiții vor fi valabili pentru o perioadă nedefinită de timp, până la executarea corespunzătoare a obligațiilor Părților stabilite în Contract.