Orele de deservire a clienților sunt:
Luni - Vineri: 09:00 - 18:00 (chat online); Luni - Duminică 09:00 - 19:00 (apel telefonic);
ro
ro
ru
Suport clienți
Orele de deservire a clienților sunt: Luni - Vineri: 09:00 - 18:00 (chat online); Luni - Duminică 09:00 - 19:00 (apel telefonic);

Termeni și condiții de folosire a portalului

TERMENI ȘI CONDIȚII DE FOLOSIRE A PORTALULUI

 1.       Definiții

 

1.1.     Cu excepția cazurilor în care contextul indică contrariul, în prezenții termeni și condiții de folosire a Portalului, următoarele cuvinte și expresii, dacă sunt menționate cu litere majuscule, vor avea următorul înțeles:

 

Creditor

Organizația de Creditare Nebancară “SEBO CREDIT” SRL

Debitor

O persoană fizică care a încheiat Contractul cu Creditorul.

Contract

Un contract de credit încheiat de Părți.

Termeni și Condiții

Prezenții termeni și condiții de folosire a Portalului Creditorului, care determină procedura de comunicare reciprocă și schimb de informație între părți pe Portal și în baza Contractului.

Portal

Adresa web a Creditorului (acum cu numele de domeniu www.sebo.md) unde prin intermediul Profilului, Creditorul indentifică Debitorul, și unde Părțile se angajează să comunice reciproc și să schimbe informația în legătură cu Contractul.

Profil

Locul personal al Debitorului pe Portal, disponibil pe Portal după introducerea E-mailului și parolei Debitorului.

Parte sau Părți

Debitorul și/sau Creditorul, identificați individual sau colectiv în prezenții Termeni și Condiții și în Contract.

 

1.2.     Cuvintele și expresiile menționete cu lite majuscule vor avea înțeles echivalent cu cuvintele și expresiile folosit în Contract, cu excepția cazului în care sunt definite altfel în Clauza 1.1 a prezenților Termeni și Condiții.

 2.       Crearea și Activarea Profilului

                    

2.1.    Debitorul poate crea propriul Profil prin accesarea Portalului după cum urmează:

2.1.1.      introducerea datelor Debitorului conform cerințelor expuse pe Portal;

2.1.2.      crearea unei parole a Profilului în scopul accesării propriului Profil;

2.1.3.      luarea la cunoștință de prezenții Termeni și Condiții, verificarea dacă aceștia sunt înțeleși și acceptați;

2.1.4.      confirmarea că pe parcursul activării Profilului și aprobării prezenților Termeni și Condiții, Debitorul are capacitate de exercițiu deplină și nu se află sub influența subtanțelor acoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante.

 

2.2.     Dacă Debitorul dorește să efectueze comunicarea reciprocă sau schimbul de informații cu Creditorul prin intermediul Profilului de pe Portal, în cazul Debitorului menționat la clauza 2.1, Debitorul trebuie să se logheze pe Profilul propriu și să acționeze în conformitate cu procedura specificată în prezenta Secțiune a Termenilor și Condițiilor. 

 3.       Identificarea Debitorului și Condiții Prealabile pentru Comunicarea Reciprocă și Schimbul de Informații

 

3.1.     Creditorul identifică Debitorul în scopul accesării și utilizării Profilului, în baza E-mail-ului Debitorului și parolei Profilului, pe care Debitorul le introduce în locurile specificate pe Portal.

 

3.2.    Debitorul are dreptul de a schimba adresa de e-mail și parola Debitoruluipentru identificarea acestuia în conformitate cu procedurile specificate pe Portal sau la prezentarea personală la Sucursală.

 

3.3.     Pentru a realiza o identificare deplină și corespunzătoare a Debitorului, Creditorul la propria discreție are dreptul unilateral de a solicita în orice moment de la Debitor documente adiționale sau informație ce atestă identitatea Debitorului, de a solicita de la Debitor efectuarea unor acțiuni adiționale care atestă identitatea Debitorului, inclusiv de a solicita de la Debitor prezența sa personală la Sucursală.

 

3.4.     Activitățile Debitorului care sunt realizate prin intermediul Profilului de pe Portal după introducerea adresei de e-mail și parolei de Profil a Debitorului, sunt considerate a fi semnătura sau consimțământul Debitorului. Toate cererile, aprobările, notificările, modificările la Contract, precum și orice alte documente aprobate sau prezentate de Debitor prin intermediul Profilului de pe Portal după introducerea adresei de e-mail și a parolei de Profil a Debitorului în mod corespunzător, se consideră obligatorii pentru Părți și echivalente cu documentele încheiate în scris.

 

3.5.     Parola Profilului constituie informație confidențială, pe care Părțile se angajează să o păstreze și să prevină posibilitatea unui terț de a lua cunoștință cu aceasta. Debitorul are obligația de a menține parola Profilului în siguranță, precum și să schimbe parola Profilului în mod regulat, dar nu mai rar decât în perioada specificată de către Creditor.

 

3.6.     Dacă parola Profilului a devenit cunoscută sau ar putea deveni cunoscută unei persoane terțe, Debitorul trebuie să notifice Creditorul imediat despre acest fapt în formă scrisă sau prin telefon, iar Creditorul în cel mai scurt timp posibil blochează accesul la Profil până când, la cererea Debitorului, i se acordă o nouă parolă a Profilului și Debitorul va solicita deblocarea Profilului propriu.

 

3.7.     Creditorul are dreptul unilateral, nu și obligația, de a bloca Profilul în cazurile în care vor exista suspiciuni cu privire la accesul neautorizat la Profil, inclusiv, în cazul în care vor exista suspiciuni că parola Profilului a devenit cunoscută, sau ar putea deveni cunoscută unei persoane terțe, sau suspiciuni cu privire la realizarea unor activități ilegale, precum și în alte cazuri la discreția unilaterală a Creditorului pentru a asigura securitatea, integritatea, confidențialitatea comunicărilor și a schimbului de informații între Creditor și Debitor sau pentru a preveni o posibilă prejudiciere a Debitorului, sau a clienților Creditorului.

                                                                                

3.8.     În scopul asigurării unei comunicări și schimb de informații deplin între Părți, Creditorul la propria discreție, are dreptul unilateral de a solicita în orice moment de la Debitor documente adiționale sau informație ce confirmă comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți, de a solicita de la Debitor să ia măsuri adiționale pentru a verifica comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți, inclusiv de a solicita de la Debitor prezența sa personală la Sucursală.

 

3.9.     Creditorul are dreptul de a înceta în mod unilateral comunicarea și schimbul de informații între Părți, în cazul în care:

3.9.1.  Debitorul nu respectă prevederile prezenților Termeni și Condiții;

3.9.2.  Comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți este confuză sau distorsionată din motivul interferenței cu comunicațiile electronice sau operațiuni defecte a comunicațiilor electronice;

3.9.3.  Comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți este confuză sau distorsionată din motivul internet browser-ului sau a limbii alese pentru tastatură care este utilizată de către Debitor pentru a accesa Portalul;

3.9.4.  Creditorul este de părere că identificarea Debitorului nu a fost deplină sau corespunzătoare și Debitorul nu a efectuat acțiunile solicitate de către Creditor în cazul specificat în Clauza 3.3 a prezenților Termeni și Condiții;

3.9.5.  În cazurile prevăzute în Clauza 3.7;

3.9.6.  Creditorul este de părere că comunicarea sau schimbul de informații nu au fost depline sau corespunzătoare și Debitorul nu a efectuat acțiunile solicitate de către Creditor în cazul specificat în Clauza 3.3 a prezenților Termeni și Condiții;

3.9.7.  Contractul a încetat.

 4.       Comunicarea Reciprocă și Schimbul de Informații între Părți

 

4.1.     După crearea Profilului de către Debitor și identificarea subsecventă a Debitorului, Debitorul are dreptul de a comunica reciproc și de a efectua schimb de informații cu Creditorul prin intermediul Profilului de pe Portal.

 

4.2.     Prin intermediul Profilului de pe Portal, Debitorul poate socilita modificarea Contractului sau aprobarea modificărilor la Contract, precum și să prezinte Cereri pentru a lua un Credit prin completarea unui formular de Cerere de pe Portal, prin realizarea consecutivă pe Profil a următoarelor acțiuni,

4.2.1.  la propria discreție de a iniția, în conformitate cu procedura prevăzută pe Portal, modificarea Contractului prin furnizarea informației specificate pe Portal;

4.2.2.  de a lua cunoștință cu oferta de modificare a Contractului furnizată pe Portal, care conține informația despre modificările planificate la Contract conform cererii Debitorului;

4.2.3.  de a verifica caracterul complet și acuratețea informației care se conține în oferta furnizată pe Portal pentru modificarea Contractului, de a se asigura că aceasta este înțeleasă de către Debitor și corespunde voinței Debitorului;

4.2.4.  de a confirma că pe parcusul modificării Contractului Debitorul are capacitate de exercițiu deplină și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante;

4.2.5.  de a confirma modificările furnizate ale Contractului, dacă Debitorul le acceptă și dorește să modifice Contractul.

 

4.3.     Modificările Contractului se consideră a fi încheiate și intrate în vigoare după realizarea tuturor acțiunilor specificate în Clauza 4.2 a prezenților Termeni și Condiții. În ceea ce privește faptul finalizării modificării Contractului, Creditorul va pregăti aprobarea modificărilor la Contract, care este disponibilă pentru Debitor prin intermediul Profilului de pe Portal în conformitate cu cerințele specificate de Contract.

 

4.4.     Debitorul poate actualiza informația referitoare la Debitor prin intermediul Profilului de pe Portal prin realizarea consecutivă a următoarelor acțiuni pe Portal:

4.4.1.  La propria discreție, de a solicita actualizarea informației referitoare la Debitor, în conformitate cu procedura specificată pe Portal;

4.4.2.  A lua cunoștință cu oferta furnizată pe Portal pentru actualizarea informației referitoare la Debitor, care conține informația actualizată cu privire la Debitor în conformitate cu informația furnizată de către Debitor;

4.4.3.  de a verifica caracterul complet și acuratețea informației care se conține în oferta furnizată pe Portal și de a se asigura că aceasta este înțeleasă de către Debitor și corespunde voinței Debitorului;

4.4.4.  de a confirma că pe parcusul actualizării informației cu privire la Debitor, Debitorul are capacitate de exercițiu deplină și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante;

4.4.5.  de a confirma actualizarea informației referitoare la Debitor, dacă Debitorul dorește să le actualizeze.

 

4.5.     În scop de a realiza o actualizare deplină și corespunzătoare a informației referitoare la Debitor, Creditorul la propria distrecție are dreptul unilateral de a solicita în orice moment de la Debitor documente adiționale sau informație ce confirmă schimbarea informației referitoare la Debitor, de a solicita de la Debitor să întreprindă acțiuni adiționale pentru a confirma schimbarea informației referitoare la Debitor, inclusiv de a solicita de la Debitor prezența sa personală la Sucursală.

 

4.6.     Prin intermediul Profilului de pe Portal, Debitorul poate actualiza informația referitoare la solvabilitatea Debitorului și să încarce pe Portal documente identificate de către Creditor cu privire la Debitor și insolvabilitatea acestuia. Debitorul este obligat să furnizeze informația și documentația completă și corectă referitoare la actualizările Debitorului.

 

4.7.     Pentru a realiza o evaluare deplină a solvabilității Debitorului, Creditorul la propria discreție are dreptul unilateral de a solicita în orice moment de la Debitor documente adiționale sau informație ce confirmă solvabilitatea Debitorului, de a solicita de la Debitor să întreprindă activități adiționale ce confirmă solvabilitatea Debitorului, inter alia de a solicita de la Debitor prezența sa personală la Sucursală.

 

4.8.     Prin intermediul Profilului de pe Portal, Debitorul are dreptul de a efectua alte acțiuni specificate pe Portal, inclusiv, dar fără a se limita la recepționarea informației referitoare la Contract, plățile contractuale, aprobările modificărilor la Contract și luarea cunoștinței de informația referitoare la întreaga comunicare reciprocă și schimb de informații între Părți în scop Contractului.

 5.       Drepturi și Obligații ale Debitorului

 

5.1.     Debitorul se obligă:

5.1.1.  Să nu utilizeze Portalul pentru a realiza acțiuni ilegale, inclusiv fraude și spălare de bani;

5.1.2.  În timpul utilizării Portalului să furnizeze doar informații veridice;

5.1.3.  Să utilizeze Portalul doar dacă Debitorul are capacitate de exercițiu deplină și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante;

5.1.4.  Să utilizeze doar mijloace și echipamente sigure pentru comunicațiile electronice și transmiterea de date;

5.1.5.  În comunicațiile cu Creditorul să acționeze în mod corespunzător sub rezerva normelor morale, general acceptate, ale societății.

 

5.2.     Prin aprobarea prezenților Termeni și Condiții, Debitorul confirmă că el poate lua decizii în mod independent cu privire la modificările la Contract, fiind conștient de forța obligatorie a modificărilor la Contract aprobate prin intermediul Profilului și obligația de a se conforma angajamentelor derivate din aprobarea modificărilor la Contract.

 

5.3.     Debitorul recunoaște și înțelege că persoanele terțe care au luat cunoștință de parola Profilului, pot să acceseze Profilul și să își asume angajamente în numele Debitorului. Dacă activitățile sunt realizate prin intermediul Profilului de pe Portal (inclusiv cererea pentru un Credit adițional) utilizând E-mail-ul corect al Debitorului și parola Profilului, se va considera că activitățile în Profilul respectiv au fost realizate de către Debitor pe cont propriu prin asumarea angajamentelor față de Creditor. 

 6.       Răspundere

 

6.1.     Debitorul va fi atras la răspundere pentru orice prejudicii suportate în rezultatul utilizării Profilului de pe Portal inclusiv din cauza activităților neautorizate, dacă Debitorul a acționat în mod ilegal sau cu intenție (deliberat) sau din cauza unei neglijențe grave nu a respectat cerințele prevăzute în Clauzele 3.5 sau 3.6 a prezenților Termeni și Condiții.

 

6.2.     Debitorul își asumă răspunderea pentru orice prejudicii, angajamente sau alte activități întreprinse pe Profil până la momentul în care a fost notificat cu privire la cazurile prevăzute în Clauza 3.7 a prezenților Termeni și Condiții și în cazul în care Creditorul a avut suficient timp pentru a bloca Profilul.

 

6.3.     Dacă, drept urmare a activităților ilegale ale Creditorului pe Portal, au fost cauzate prejudicii Debitorului, Creditorul va despăgubi prejudiciile directe suportate de către Debitor.

 

6.4.     Creditorul va fi pe deplin eliberat de răspunderea față de Debitor pentru orice prejudicii pe care Debitorul le-a suportat sau ar putea să le suporte în rezultatul utilizării Portalului, inclusiv:

6.4.1.  În cazul în care Debitorul nu s-a conformat prevederilor contractuale sau prezenților Termeni și Condiții;

6.4.2.  Drept rezultat a activităților ilegale a unor persoane terțe până când Profilul va fi blocat în conformitate cu procedura stabilită în Clauza 3.7 a prezenților Termeni și Condiții;

6.4.3.  Din cauza unor erori de comunicare sau drept rezultat a distorsiunilor sau obstacolelor independente de Creditor;

6.4.4.  Dacă în conformitate cu Contractul sau Termenii și Condițiile, Profilul este blocat;

6.4.5.  Funcționalitatea Portalului este compromisă, suspendată sau încetată din orice motiv.

 

6.5.     În cazul în care Debitorul neagă că a autorizat (a dat acordul) pentru comuniarea reciprocă cu Creditorul sau schimbul de informații, utilizarea e-mailului și a parolei Profilului Debitorului va fi considerată drept o probă suficientă a faptului că Debitorul și-a dat acordul pentru comunicarea reciprocă sau schimbul de informații, sau a acționat în mod fraudulos sau intenționat sau neglijent a încălcat oricare dintre obligațiile prevăzute în Clauza 3.5 sau 3.6 a prezenților Termeni și Condiții.

6.6.     Creditorul nu va fi atras la răspundere pentru dezvăluirea informației sau datelor referitoare la Debitor către persoane terțe în cazul în care sistemul de informare a Creditorului este pur și simplu o conductă și Creditorul nu inițiază transmiterea; selectează destinatarul; realizează funcția în mod tehnic automat fără selectarea datelor; și nu modifică datele care fac obiectul transmiterii.

 

6.7.     Părțile nu vor fi atrase la răspundere pentru neexecutarea obligațiilor sale în cazul în care neexecutarea obligațiilor se datorează unor motive independente de voința Părților cauzate de circumstanțe de forță majoră. Părțile consideră ca fiind de forță majoră, circumstanțele care nu au putut fi prevăzute și influențate în prealabil, inclusiv perturbarea aprovizionării cu energie electrică, reglementări legale adoptate de către instituțiile din Republica Moldova, greve, război, cataclisme naturale sau alte motive pe care Părțile nu au putut să le prevină sau să le prezică. Partea poate face referire la circumstanțe de forță majoră doar și exclusiv în cazul în care a luat toate măsurile dependente de aceasta pentru a-și executa obligațiile sale prevăzute în prezenții Termeni și Condiții. După încetarea circumstanțelor de forță majoră Partea va continua imediat executarea obligațiilor sale.

 

6.8.     Dacă în timpul comunicării reciproce și schimbului de informații, părțile au folosit mijloacele de comunicare, Creditorul nu este responsabil pentru nici un prejudiciu apărut din cauza interferenței utilizării poștei electronice, sau altor mijloace de comunicare, precum și echipamentului tehnic care asigură operabilitatea Portalului, proastei funcționări a Portalului sau a datelor electronice ale instituțiilor de credit și a sistemelor de plată (inclusiv online banking).  

 7.       Blocarea, Închiderea și Deblocarea Profilului

 

7.1.      Creditorul are dreptul unilateral de a bloca sau a șterge Profilul fără notificare, dacă:

7.1.1.  Debitorul încalcă Contractul sau prezenții Termeni și Condiții, sau folosește în alt fel în mod ilicit Portalul;

7.1.2.  Debitorul a furnizat informație falsă sau înșelătoare, sau documentele falsificate Creditorului;

7.1.3.  Debitorul nu este de acord cu modificările Creditorului la prezenții Termeni și Condiții;

7.1.4.  Contractul este reziliat, anulat, declarat nul sau încetează.

 

7.2.     Dacă Creditorul a blocat Profilul Debitorului, atunci după prezentarea notificării Debitorului la Sucursală, prin intermediul telefonului la Numărul de Telefon, Creditorul are dreptul unilateral de a debloca Profilul, prin oferirea unei noi parole Profilului, care la discreția Creditorului este comunicată pe E-mailul Debitorului, prin telefon la Numărul de Telefon sau este înmânat Debitorului în prezența sa la Sucursală.

 

7.3.     Debitorul activează Profilul blocat prin introducerea E-mailului și a parolei, în locul specificat pe Profil, pe care o înlocuiește, conform procedurii stabilite în Profil cu o nouă parolă a Profilului, la discreția Debitorului.

 

 8.       Diverse

 

8.1.     Prezenții Termeni și Condiții sunt parte integrantă a Contractului.

 

8.2.     Activarea Profilului nu este o premisă obligatorie pentru recepționarea sumei Creditului în conformitate cu Contractul și prezenții Termeni și Condiții.

 

8.3.     Creditorul este în drept să modifice prezenții Termeni și Condiții în mod unilateral. Noua versiune a Termenilor și Condițiilor va fi publicată pe Portal, iar Debitorul o va aproba prin Portal, în cazul în care aceștia doresc utilizarea în continuare a Profilului.

 

8.4.     Părțile se obligă să nu dezvăluie persoanelor terțe nici o informație apărută în legătură cu prezentul Contract, cu excepția cazurilor specificate de legislația Republicii Moldova.

 

8.5.     În caz de contradicție dintre condițiile prezenților Termeni și Condiții și Contract, condițiile Contractului vor prevala. Toate chestuinile nedefinite de prezenții Termeni și Condiții vor fi soluționate în conformitate cu Contractul.

 

8.6.     Prezenții Termeni și Condiții vor fi valabili pentru o perioadă nedefinită de timp, până la executarea corespunzătoare a obligațiilor Părților stabilite în Contract.