Orele de deservire a clienților sunt:
Luni - Vineri: 09:00 - 18:00 (chat online); Luni - Duminică 09:00 - 19:00 (apel telefonic);
ro
ro
ru
Suport clienți
Orele de deservire a clienților sunt: Luni - Vineri: 09:00 - 18:00 (chat online); Luni - Duminică 09:00 - 19:00 (apel telefonic);
Sebo Club
MDL
Suma creditului MDL
Termenul de credit
Dobânda MDL
Comision de administrare a creditului MDL
Prima rată MDL

Ia un credit sau prelungește pe cel existent și Câștigă

 

Primește banii

 

credit online, credit rapid, fara buletin, credit chisinau, credit moldova, sebo, imprumut, imprumut moldova, imprumut chisinau, credit pe termen scurt, promotie, oferta


Sebo te premiază!
Ia un credit sau prelungește-l pe cel existent și ai șansa să câștigi săptămânal 3000 de lei, iar in fiecare lună punem în joc un frigider, televizor și mașina de spălat!
Iar premiul mare este un automobil!
Sebo te iubește!
Vino la orice filiala SEBO, rezolvă-ți nevoile și câștigă premiul mare!


REGULAMENTUL TOMBOLEI „
Prizes & Smiles (1 octombrie – 30 decembrie 2018)

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Tombolei Prizes & Smiles (denumit în continuare „Tombolă”) este O.C.N. “Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63/23 et.6. Tombola va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Organizatorul va desfășura următoarele acțiuni:

 1. Va informa consumatorii prin intermediul rețelelor de socializare Facebook, TV, Radio, Odnoklassniki, Google+, cât și prin intermediul SMS-urilor despre desfășurarea tombolei;
 2. Va înmâna premiile câștigătorilor, după validarea și identificarea acestuia conform condițiilor stabilite prin prezentul Regulament;

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Tombola “ Prizes & Smiles” va lua în considerare acțiunile indicate la Secțiunea 5 din Regulament, efectuate în perioada 1 octombrie 2018, ora 00.00 – 30 decembrie 2018, ora 23.59 (ora locală RM). În concurs se pot înscrie toate persoanele care îndeplinesc toate condițiile mecanismului de desfășurare al concursului.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

La tombolă participă toate persoanele fizice cu vârsta minimă de 18 ani, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, rezidente în Republica Moldova, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. La tombolă nu pot participa angajați ai Organizatorului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri, a prevederilor prezentului Regulament. Doritorii de a participa la tombolă trebuie să ia un credit de la organizator (inclusiv credit adițional) sau să achite Comisionul de Gestiune la Prelungire sau Comisionul de Concesiune a Penalității pentru un credit contractat anterior, în perioada 1 octombrie – 30 decembrie 2018. Vor fi considerați automat participanți ai tombolei acele persoane care au beneficiat de un credit (inclusiv creditul  adițional) sau să achite Comisionul de Gestiune la Prelungire sau Comisionul de Concesiune a Penalității pentru un credit contractat anterior .  Toate operațiunile dintre cele indicate mai sus vor fi luate în considerare la efectuarea tombolei, astfel încât un număr mai mare de operațiuni efectuate mărește șansele de câștig. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în cazul în care participantul nu îndeplinește una dintre condițiile acestui Regulament.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL TOMBOLEI ȘI PREMIUL ACORDAT

Pentru a participa la această Tombolă, participanții trebuie să efectueze cel puțin una din următoarele acțiuni:

 1. Să ia un credit de la organizator (inclusiv un credit adițional);
 2. Să achite Comisionul de Gestiune la Prelungire sau Comisionul de Concesiune a Penalității pentru un credit contractat anterior.

Selectarea și anunțarea câștigătorului:

 1. În fiecare săptămână (începând cu data de 08.10.2018), Organizatorul va extrage numele câștigătorului unui premiu bănesc în sumă de 3000 lei dintre participanții care au îndeplinit una din acțiunile prevăzute la secțiunea 5 în săptămâna anterioară și va anunța câștigătorul tombolei în fiecare zi de luni, pe wall-ul paginii oficiale de Facebook al Sebo.md;
 2. În fiecare lună (începând cu data de 02.11.2018), Organizatorul va extrage numele câștigătorului unui premiu lunar (mașină de spălat, frigider, tv) dintre participanții care au îndeplinit una din acțiunile prevăzute la secțiunea 5 în luna anterioară și va anunța câștigătorul tombolei pe data de 2 a fiecărei luni începând cu luna noiembrie 2018, pe wall-ul paginii oficiale de Facebook al Sebo.md;
 3. Organizatorul va extrage numele câștigătorului premiului mare (automobil) dintre toți participanții care au efectuat una din acțiunile prevăzute la secțiunea 5 în perioada 1 octombrie – 30 decembrie 2018 și va anunța câștigătorul tombolei pe data de 2 ianuarie 2019 pe wall-ul paginii oficiale de Facebook al Sebo.md;
 4. Câștigătorii vor fi identificați printr-o tragere la sorți online, realizată cu ajutorul platformei random.org;
 5. Pentru transparența extragerii, organizatorul va înregistra un video în timpul extragerii;
 6. PREMIUL SĂPTĂMÂNAL reprezintă un premiu bănesc în valoare de 3000 lei;
 7. PREMIUL LUNAR reprezintă unul dintre următoarele bunuri: un frigider, un TV sau o mașină de spălat rufe;
 8. PREMIUL MARE reprezintă un automobil.

SECȚIUNEA 6. NOTIFICAREA PARTICIPANȚILOR ȘI PREDAREA PREMIILOR

Câștigătorilor Tombolei din 1 octombrie – 30 decembrie 2018 li se va aduce la cunoștință rezultatul Tombolei în termen de 24 de ore de la identificarea acestora în corespundere cu prevederile Secțiunii 5, astfel: vor fi contactați telefonic prin intermediul datelor de contact oferite Organizatorului. Numele câștigătorilor vor fi afișate pe pagina oficială Sebo.md de pe Facebook.

În cazul în care Organizatorul nu a putut lua legătura cu câștigătorii premiilor în termen de 72 de ore de la desemnarea acestora sau dacă aceștia au furnizat date de contact eronate/ incomplete, se organizează o nouă tragere la sorți repetată între acceași participanți și se stabilesc noi câștigători, conform Mecanismului Tombolei. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive independente de el.

Revindecarea premiilor poate fi efectuată în decurs de 30 zile calendaristice din data anunțării câștigătorului. Data limită de revindicare a premiilor este 1 februarie 2019.

În cazul premiilor bănești, Organizatorul va elibera câștigătorilor Tombolei premiile, cu reținerea la sursă a impozitului datorat de către respectivii câștigători și va vira la organele fiscale respective, sumele impozitelor reținute la sursă.

În cazul premiilor care nu au formă bănească (mașină de spălat, frigider, tv, automobil), Organizatorul va elibera câștigătorilor premiile respective cu condiția prezentării de către câștigători a dovezii plății impozitului pentru câștigul bunurile menționate. Organizatorul va acorda suportul necesar câștigătorilor pentru onorarea de către aceștia a obligațiilor fiscale aferente.

 

Primește banii